Vitajte na našich stránkach, ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať!

logo

Telefónne číslo

+421 903-223-495

Pevná linka / FAX

+421 31 554-53-06

Filtre pre autolakovanie

Podľa kvalifikácie vyhotovujeme a predávame filtre pre autolakovne.

Naše kvalitné filtre na filtráciu Vám pomôžu pri riešení problémov spojených s čistotou ovzdušia i   s plnením hygienických noriem a predpisov.  Filtre pre lakovne zabezpečujú ochranu pracovného prostredia a zamestnancov vďaka absorpcii škodlivých plynov

  • Nasávacie predfiltre - predčisťujú vzduch vstupujúci do kabíny
  • Filtračné média na hrubú filtráciu
  • Filtračné média na jemnú filtráciu
  • Sepapaint - pre zachytávanie veľkého objemu prestreknutej farby v odsávacích stenách, odsávacích zariadeniach i špeciálnych striekacích kabínach. Veľlmi účinný filter pomáha predlžovať životnostť filtrov spravidla umiestnených za týmto filtrom.
  • Filtračné média zo sklenných vlákien
  • Výstupný filter - Zachytáva prestrek farby odsaný a nezachytený na podlahových filtroch. Chráni odsávaciu turbínu (ventilátor) a životné prostredie.
  • Podlahový filter - určený pre použitie pod roštami v striekacích kabínach

V prípade záujmu Vám ponúkame bezplatné poradenstvo.

Filtre pre autolakovne

Filtre pre autolakovne

Výroba a predaj priemyselných filtrov na prach a tekutinu

Referencie